نمایش 1–30 از 54 نتیجه


  • ست کنترل پمپ (اتومات پمپ) PC 19

   ویژگی‌ها
   • حداقل توان:  1.1 کیلو وات
   • دامنه فشار کاری:  1.5 تا 10 بار
   • سایز رزوه:  1 اینچ
   • زاویه ورودی به خروجی:  180 درجه
   0
  • ست کنترل پمپ (اتومات پمپ) PC 13

   ویژگی‌ها
   • حداقل توان:  1.1 کیلو وات
   • دامنه فشار کاری:  1.5 تا 10 بار
   • سایز رزوه:  1 اینچ
   • زاویه ورودی به خروجی:  90 درجه
   0
  • اسپرینکلر۱/۲ اینچ پایین زن واکنش سریع

   16,500 تومان
   ویژگی‌ها
   • حداقل فشار کاری:  0.5 بار
   • حداکثر فشار کاری:  12 بار
   • حداکثر تحمل فشار هیدرواستاتیک:  30 بار
   • سایز رزوه:  1/2 اینچ
   0
  • شیر گازی ۳ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  3 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر گازی ۱/۲ ۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  1/2 2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر گازی ۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر گازی ۱/۲ ۱ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  1/2 1 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر گازی ۱/۴ ۱ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  1/4 1 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر گازی ۱ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  1 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر گازی ۳/۴ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  3/4 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر گازی ۱/۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  1/2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر فشار شکن برنجی ۳/۴ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  شیر فشار شکن
   • نوع شیر به لاتین:  Pressure Reducing Valve
   • سایز شیر:  3/4 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر فشار شکن برنجی ۱/۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  شیر فشار شکن
   • نوع شیر به لاتین:  Pressure Reducing Valve
   • سایز شیر:  1/2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر شبکه برنجی ۱/۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  شیر شبکه
   • نوع شیر به لاتین:  Corporation Valve
   • سایز شیر:  1/2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر سوزنی برنجی ۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  سوزنی
   • نوع شیر به لاتین:  Globe Valve
   • سایز شیر:  2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر سوزنی برنجی ۱/۴ ۱ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  سوزنی
   • نوع شیر به لاتین:  Globe Valve
   • سایز شیر:  1/4 1 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر سوزنی برنجی ۱/۲ ۱ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  سوزنی
   • نوع شیر به لاتین:  Globe Valve
   • سایز شیر:  1/2 1 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر سوزنی برنجی ۱ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  سوزنی
   • نوع شیر به لاتین:  Globe Valve
   • سایز شیر:  1 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر سوزنی برنجی ۳/۴ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  سوزنی
   • نوع شیر به لاتین:  Globe Valve
   • سایز شیر:  3/4 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر سوزنی برنجی ۱/۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  سوزنی
   • نوع شیر به لاتین:  Globe Valve
   • سایز شیر:  1/2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر آبی تکضرب ۳ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی غیر گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  3 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر آبی تکضرب ۱/۲ ۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی غیر گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  1/2 2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر آبی تکضرب ۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی غیر گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر آبی تکضرب ۱/۲ ۱ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی غیر گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  1/2 1 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر آبی تکضرب ۱/۴ ۱ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی غیر گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  1/4 1 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر آبی تکضرب ۱ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی غیر گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  1 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر آبی تکضرب ۳/۴ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی غیر گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  3/4 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر آبی تکضرب ۱/۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی غیر گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  1/2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر پیسوار ۳/۸ * ۱/۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  شیر پیسوار
   • نوع شیر به لاتین:  Angle Valve
   • سایز شیر:  1/2 اینچ به 3/8 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر پیسوار ۱/۲ * ۱/۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  شیر پیسوار
   • نوع شیر به لاتین:  Angle Valve
   • سایز شیر:  1/2 اینچ به 1/2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0