نمایش 1–30 از 35 نتیجه


  • شیر گازی ۳ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  3 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر گازی ۱/۲ ۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  1/2 2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر گازی ۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر گازی ۱/۲ ۱ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  1/2 1 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر گازی ۱/۴ ۱ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  1/4 1 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر گازی ۱ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  1 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر گازی ۳/۴ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  3/4 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر گازی ۱/۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  1/2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر فشار شکن برنجی ۳/۴ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  شیر فشار شکن
   • نوع شیر به لاتین:  Pressure Reducing Valve
   • سایز شیر:  3/4 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر فشار شکن برنجی ۱/۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  شیر فشار شکن
   • نوع شیر به لاتین:  Pressure Reducing Valve
   • سایز شیر:  1/2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر شبکه برنجی ۱/۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  شیر شبکه
   • نوع شیر به لاتین:  Corporation Valve
   • سایز شیر:  1/2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر سوزنی برنجی ۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  سوزنی
   • نوع شیر به لاتین:  Globe Valve
   • سایز شیر:  2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر سوزنی برنجی ۱/۴ ۱ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  سوزنی
   • نوع شیر به لاتین:  Globe Valve
   • سایز شیر:  1/4 1 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر سوزنی برنجی ۱/۲ ۱ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  سوزنی
   • نوع شیر به لاتین:  Globe Valve
   • سایز شیر:  1/2 1 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر سوزنی برنجی ۱ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  سوزنی
   • نوع شیر به لاتین:  Globe Valve
   • سایز شیر:  1 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر سوزنی برنجی ۳/۴ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  سوزنی
   • نوع شیر به لاتین:  Globe Valve
   • سایز شیر:  3/4 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر سوزنی برنجی ۱/۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  سوزنی
   • نوع شیر به لاتین:  Globe Valve
   • سایز شیر:  1/2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر آبی تکضرب ۳ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی غیر گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  3 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر آبی تکضرب ۱/۲ ۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی غیر گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  1/2 2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر آبی تکضرب ۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی غیر گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر آبی تکضرب ۱/۲ ۱ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی غیر گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  1/2 1 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر آبی تکضرب ۱/۴ ۱ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی غیر گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  1/4 1 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر آبی تکضرب ۱ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی غیر گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  1 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر آبی تکضرب ۳/۴ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی غیر گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  3/4 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر آبی تکضرب ۱/۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  توپی غیر گازی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball Valve
   • سایز شیر:  1/2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر پیسوار ۳/۸ * ۱/۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  شیر پیسوار
   • نوع شیر به لاتین:  Angle Valve
   • سایز شیر:  1/2 اینچ به 3/8 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر پیسوار ۱/۲ * ۱/۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  شیر پیسوار
   • نوع شیر به لاتین:  Angle Valve
   • سایز شیر:  1/2 اینچ به 1/2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر انشعاب ۱/۲ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  شیر آتشنشانی
   • نوع شیر به لاتین:  Firefighting Valve
   • سایز شیر:  1/2 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر آتشنشانی ۱/۲ ۱ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  شیر آتشنشانی
   • نوع شیر به لاتین:  Firefighting Valve
   • سایز شیر:  1/2 1 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0
  • شیر کلکتوری توپی روپیچ ۱ اینچ

   ویژگی‌ها
   • نوع شیر:  کشویی
   • نوع شیر به لاتین:  Ball valves (Collector Valves)
   • سایز شیر:  1 اینچ
   • نوع اتصال:  روزه ای
   0