نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات

توسعه و راه اندازی سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات دوار بوسیله گروه تخصصی پارس سی در صنایع مختلف صورت گرفته است. خبرهای تکمیلی در این خصوص بزودی اعلام میشود.

دیدگاه‌ها ۰

*
*