نحوه انتخاب پمپ استخری

پمپ استخری جهت گردش آب استخر و تصفیه آن در یک سیکل بسته مورد استفاده قرار میگیرد. آب استخر مطابق شکل زیر از طریق کفشوی کف استخر و اسکیمر وارد سبد موگیر پمپ و سپس خود پمپ استخری میشود. این پمپ آب استخر را به سمت فیلتر و سپس مبدلهای گرمایی جهت گرم کردن آب منتقل میکند. آب گرم شده نهایتا کلرزنی شده و وارد استخر میگردد و سیکل دوباره ادامه می یابد.

نحوه انتخاب پمپ استخری

جهت محاسبه دبی پمپ استخری نیاز است حجم استخر محاسبه شود. حالا باید دید در ۲۴ ساعت، چند بار نیاز است که آب استخر کاملا گردش کند. این مقدار میتواند ۲، ۳ یا ۴ بار در طول روز باشد. میزان تعویض آب یک استخر بر حسب کاربری آن مطابق جدول زیر است.

منحنی همپوشانی پمپهای فشار قوی در سرعتهای ۲۹۰۰ و ۱۴۵۰ دور در دقیقه بصورت زیر میباشد:

بنابراین دبی مورد نیاز شما چنانچه بخواهید آب استخر هر ۸ ساعت یک بار عوض شود برابر است با :

Q مترمکعب بر ساعت ꞊ Vمتر مکعب ÷ ۸

همچنین لازم است بدانید هر متر مکعب ۲۶۴٫۲ گالن میباشد.

برای محاسب هد مورد نیاز پمپ نیاز است مجموع افتهای سیستم در چهار مرحله زیر محاسبه شود:

الف) طول لوله های استفاده شده در تمام مسیر مدار تصفیه می بایست مشخص شوند. به ازای هر ۱۰۰ متر طول لوله (در صورت سایز مناسب لوله) بین ۱٫۵ تا ۳ متر افت لوله کشی را منظور کنید.

ب) اگر مکش پمپ بالاتر از سطح استخر قرار گرفته باشد، این اختلاف ارتفاع نیز باید در مجموع هد مورد نیاز پمپ لحاظ شود.

ج) مدار سیرکوله تصفیه آب استخر، علاوه بر لوله، شامل انواع اتصالات مختلف است که هر کدام به نوبه خود به باعث ایجاد افت فشار می شود.  بصورت سر انگشتی، میتوان بابت این افتها پنجاه درصد به کل طول لوله سیکل اضافه کرد.

د) در سیستم سیرکولاسیون آب استخر تجهیزات مختلفی همچون اسکیمر، فیلتر، مبدل گرمایی، شیرآلات، نازلها و … وجود دارد که هریک دارای افت فشار میباشند. میتوان بصورت سر انگشتی افت فشار در فیلتر شنی را  ۲۵ فوت آب، مبدل ۴ فوت آب، موگیر ۱٫۵ فوت آب، دیگر فیلترها ۲٫۵ فوت آب، شیرالات ۳٫۵ و کلکتورها ۲٫۵ فوت آب در نظر گرفت.

از مجموع افتهای الف تا د ، هد مورد نیاز پمپ محاسبه میشود و با توجه به دبی محاسبه شده، از منحنی همپوشانی پمپ استخری مناسب انتخاب میگردد.

دیدگاه‌ها ۰

*
*