شیوه های پرداخت

علاوه بر استفاده از امکانات پرداخت و درگاههای این وبسایت میتوانید از طریق تماس با ما، پیشفاکتور دریافت کنید و بطرق مختلف آن را پرداخت نمایید.
درصورت درخواست پرداخت در محل با کارشناسان ما هماهنگ کنید.