بوستر پمپ و نحوه انتخاب

بوستر پمپ مجموعه ای یکپارچه از دو یا چند پمپ هست که بصورت موازی قرار گرفته اند. با کاهش فشار آب سیستم، به ترتیب پمپها وارد سیستم میگردند تا فشار مورد نیاز تامین گردد. همچنین با تامین فشار آب و کاهش مصرف مورد نیاز، به همان ترتیب پمپها خاموش میگردند. از بوستر مپها جهت تامین و تنظیم فشار ساختمانهای مسکونی، تجاری، بیمارستانها، آبیاری فضای سبز و موارد صنعتی و کشاورزی استفاده میگردد.

اجزای بوستر پمپ و وظایف هر قسمت بشرح زیر است:

پمپ اصلی:  پمپ یا پمپ هایی که وظیفه تأمین هد و دبی کل سیستم را بر عهده دارند.

پمپ جوکی:  به دلیل صرفه جویی در مصرف انرژی و همچنین کاهش استهلاک پمپ های بزرگ، پمپی با ظرفیت آبدهی کمتر از پمپ های اصلی در نظر می گیرند تا برای مصارف کم، فقط این پمپ کوچک روشن شود و نیاز سیستم را برآورده نماید. برای حالتی که نشتی در سیستم آبرسانی، آبریزش در پمپ ها و افت تدریجی فشار در سیستم وجود دارد نیز از پمپ جوکی برای تأمین فشار استفاده می نمایند (در بوستر پمپ های دور متغیر نیازی به استفاده از جوکی پمپ نمی باشد).

پمپ رزرو:  درصورت خراب شدن یا توقف یکی از پمپ ها این پمپ وارد مدار شود تا وقفه ای در آبرسانی ایجاد نگردد.

الکتروموتور  : در بوستر پمپ ها از الکتروموتور به عنوان گرداننده پمپها استفاده می شود. الکتروموتور بوسیله کوپلینگ به پم متصل میشود و این مجموعه بر روی یک شاسی قرار میگیرد.
کلکتور مکش:  کلکتوری لوله ای است که شامل شیر قطع و وصل ورودی پمپ، صافی، لرزه گیر و سایر اتصالات که آب ورودی را به سمت مکش پمپها هدایت میکند.

کلکتور دهش:  کلکتوری لوله ای است که شامل شیر قطع و وصل خروجی پمپ، شیر یکطرفه، لرزه گیر و سایر اتصالات که آب خروجی را به سمت مصرف کننده ها هدایت میکند.
تابلوی برق و کنترل:  وظیفه کنترل عملکرد مجموعه را بعهده دارد و  میبایست الکتروموتورها و پمپ ها را در برابر نوسانات شدید برق، تغییر دور، نوبت عملکرد و خشک کار کردن پمپ ها محافظت نمایند.
مانومتر وظیفه اندازه گیری فشار ورودی و خروجی بوسترپمپ را بر عهده دارد.

پرشر سوئیچ: کنترل حداقل و حداکثر فشار و تعیین محدوده فشار مجاز کاری در بوسترپمپ ها را بعهده دارد
پرشر ترانسمیتر: این دستگاه در بوسترپمپ های دور متغیر و برای کنترل کاملاً ثابت فشار آب به کار می رود.
منبع دیافراگمی : با توجه به خاصیت عدم تراکم پذیری آب، همواره باید فشار آب در سیستم ثابت باشد که این مساله توسط منبع دیافراگمی صورت میگیرد. از سوی دیگر این مخازن می توانند از روشن و خاموش شدن بیش از حد پمپ ها و همین طور تنش هایی که در اثر ضربه قوچ پیش می آیند، جلوگیری کنند.

نحوه انتخاب بوستر پمپ آبرسانی

برای انتخاب بوستر پمپ نیاز به دو مولفه حداکثر آب مصرفی ( مجموع دبی مورد نیاز پمپها) و حداقل فشار مورد نیاز سیستم(هد پمپهای مورد نیاز) میباشد.

حداکثر آب مصرفی مورد نیاز مجموعه بر اساس تعداد واحدهای مسکونی یا تعداد افرداد مطابق منحنی زیر محاسبه میگردد(مرجع صنعت تاسیسات):

هد مورد نیاز بوستر پمپ بر اساس روال زیر محاسبه میگردد:

چنانچه مانند شکل ۱، آب ورودی سوار بر پمپ باشد، این رقم از هد مورد نیاز پمپ کم میشود ولی چنانچه مانند شکل دو، مکش منفی باشد این مقدار بر هد مورد نیاز پمپ اضافه میگردد. افت طولانی ترین قسمت مسیر لوله کشی معادل ۱٫۵ برابر طول لوله کشی میباشد(بعلت افت اتصالات). به ازای هر ۱۰۰ متر طول لوله، ۳ متر افت هد محاسبه نمایید. بصورت سر انگشتی، افت فشار معادل طول لوله را میتونید ۱۵ درصد ارتفاع ساختمان لحاظ کنید.

حداقل فشار آب در بالاترین مصرف کننده مطابق جدول زیر محاسبه میشود:

هم اکنون هد یا ارتفاع مورد نیاز بوستر پمپ قابل محاسبه میباشد. آبدهی هر پمپ از مجموعه بوستر پمپ با توجه به مصرف محاسبه شده و تعداد پمپهای اصلی بدست می آید. اگر میخواهید بوستر شما دو پمپه باشد، مصرف را بر دو تقسیم کنید. همچنین دبی جوکی پمپ (در صورت نیاز) برابر ۲۰ درصد مصرف در نظر گرفته میشود.

با توجه به دبی و هد مطابق منحنی های همپوشانی و حسب نیاز دور ۱۴۵۰ یا ۲۹۰۰ دور، پمپهای اتای مورد نیاز را انتخاب نمایید.

مطابق جدول زیر سایز کلکتورها مکش و دهش تعیین میگردد:

حجم منبع دیافراگمی مطابق روال زیر تعیین میگردد:

دیدگاه‌ها ۰

*
*